Gương tiên thiên bát quái cầu lồi 15cm đồng nguyên chất - LPGBQD02

385.000₫

+ Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái mặt đồng lồi lớn, bằng đồng nguyên chất ((tại Việt Nam))

+ Kích thước (đường kính): 15cm

+ Khối lượng: 250gr

+ Ý nghĩa: Bát quái lồi trừ tà tịch tà, trước nhà có vật nhọn, cây to, cột điện, sử dụng cho nhà không hợp hướng…

+ Cách sử dụng: treo trước cửa nhà, cửa hàng kinh doanh buôn bán, công ty…

+ Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái mặt đồng lồi lớn, bằng đồng nguyên chất ((tại Việt Nam))

+ Kích thước (đường kính): 15cm

+ Khối lượng: 250gr

+ Ý nghĩa: Bát quái lồi trừ tà tịch tà, trước nhà có vật nhọn, cây to, cột điện, sử dụng cho nhà không hợp hướng…

+ Cách sử dụng: treo trước cửa nhà, cửa hàng kinh doanh buôn bán, công ty…

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Hỗ trợ trực tuyến

    

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2